Jeanny Ritzen

De zoektocht naar zelfkennis, de verbinding mét en het
scheppend vermogen, hierin vindt het werk van Jeanny Ritzen
haar oorsprong.

Kunst is voor mij een innerlijke ontdekkingsreis.

De mens kan niet zonder verbeelding van het onzichtbare, het
onnoembare en de vormen die tijdelijk hierdoor kunnen
ontstaan.

Het is een sterke herinnering aan de eenheid die achter deze
vormen is te vinden of die zo vorm kan worden gegeven.

Kunst biedt mij dan ook een bredere waaier aan verhalen die
allemaal iets zeggen over de rijke verscheidenheid van het
leven.

Door vorm te geven, zoek ik de verbinding, ga ik de dialoog aan
met het werk, dat onder mijn handen ontstaat. Het ontvouwt
zich als vanzelf, en zo is het goed .”

Al volgde ze diverse opleidingen en cursussen om haar
technische vaardigheden te meten, zij beschouwt zichzelf vooral
als autodidact. Onderzoekend en experimenterend heeft zij in
vele jaren haar geheel eigen vormentaal ontwikkeld. Een wijze
van archetypisch werken met oervormen, die in iedere cultuur
een grote rol spelen.